PROIECTUL " Sensor systems for secure Operation of Critical Installations - SOCI " - contract nr.8/2012

Titulul proiectului: Sensor systems for secure Operation of Critical Installations

Acronim: SOCI

Institutia coordonatoare: Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei - INFLPR cu sediul în Magurele, Str.Atomistilor nr.409, Judetul Ilfov, cod 077125, telefon 457 44 89, fax 457 42 43, reprezentat prin Director General: Dr. Ing. Ion MORJAN si Contabil Sef: Ec.Mihaela OSMAN

Componenta consortiului:

•  CO: Institutul National de Cercetare – Dezvoltre pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei

•  P1: Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara “Horia Hulubei”

•  P2: S.C. Apel Laser S.R.L

Autoritatea contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

Durata proiectului: 2012 - 2015

Bugetul proiectului: 2.729.889 lei din bugetul de stat, 222.999 lei din cofinantare

Prezentarea proiectului:

Filozofia de abordare a proiectului “Sensor systems for secure Operation of Critical Installations – SOCI” are ca premize:

 1. experienta anterioara din programe nationale si internationale la care au participat institutiile care formeaza consortiul;
 2. colaborarile bilaterale pe care le are coordonatorul în cadrul proiectului European COST Action TD1001 “Novel and Reliable Optical Fibre Sensor Systems for Future Security and Safety Applications - OFSESA”), colaborari care au in vedere complexitatea problemelor asociate monitorizarii continue, de la distanta, în conditii de securitate si în prezenta unor factori perturbatori majori (temperatura, câmp electromagnetic, radiatii ionizante) a unor sisteme a caror functionare este critica;
 3. facilitatile noi sau care vor fi modernizate, apartinând partenerilor sau colaboratorilor din tara (IFIN-HH, Pitesti )
 4. expertiza si complementaritatea oferita de partenerii externi cu care colaboreaza Laboratorul de Metrologie si Standardizare Laser: Shanghai University (China)

Obiectivele proiectului:

 1. Proiectarea si dezvoltarea unui model experimental, pentru monitorizarea on-line distribuita a conditiilor de functionare asociate depozitelor de materiale radioactive;
 2. Proiectarea unui model experimental de monitorizare in-situ a distributiei temperaturii în instalatii nucleare, folosind senzori distribuiti;
 3. Proiectarea si dezvoltarea unui sistem distribuit /a unei metode de evaluare a pierderilor / a profilului unui fasciculului de particule accelerate folosind senzori cu fibre optice;
 4. Evaluarea tolerantei la radiatii ale fibrelor optice folosite in aplicatii de monitorizare distribuita a unor parametri, pentru conditii diferite de iradiere (radiatii gamma si raze X, electroni / neutroni);
 5. Evaluarea materialelor optice noi (sticle nanostructurate, fibre de safir, fibre optice dopate) si a componentelor pasive pentru sistemele cu fibre optice, in vederea utilizarii acestora în monitorizarea/ dozimetria radiatiilor ionizante;
 6. Proiectarea si dezvoltarea unor senzori de radiatii bazati pe astfel de materiale.

Rezultate estimate:

Rezultatele obtinute in fiecare etapa de derulare a proiectului:

ETAPA I

Finantare de la buget : 866.813 lei

Cofinantare : 15.350 lei

Rezultatele etapei

A fost realizat un studiu documentar detaliat privind realizarile similare ale unor grupuri de cercetare cu preocupari în domeniile de interes pentru proiect:

 1. A fost stabilit referentialul pentru pentru o metoda de utilizare a materialelor investigate pentru detectia radiatiilor .
 2. Au fost elaborate tehnologii pentru utilizarea unor materiale folosite în detectia radiatiei si au fost realizate teste la iradierea cu radiatie X si cu fascicule de electroni a unor senzori extrinseci sau intrinseci cu fibre optice, realizati în colaborare cu parteneri din strainatate.
 3. Au fost identificati producatorii si au fost derulate procedurile de achizitie de echipamente si materiale necesare derularii proiectului.
 4. Au fost stabilite posibilitatile tehnice de care dispune în prezent partenerul P1 dupa modernizarea facilitatiilor sale în vederea utilizarii acestora în etapele ulterioare.
 5. Aspecte ale cooperarii europene au inclus depunerea a doua propuneri de proiecte de cercetare (FP7): Investigatiile au fost centrate pe studierea senzorilor cu fibre optice intrinseci si extrinseci:

ETAPA II

Finantare de la buget : 447.475 lei

Cofinantare : 59.668 lei

Rezultatele etapei

 1. Au fost iradiate in vederea experimentarii unor materiale folosite in detectia radiatiei (prin studii asupra formarii centrilor de culoare si a generarii semnalului de luminescenta) 42 de probe de sticle nanostructurate, prin iradiere cu particule alpha la Cyclotron (colaborare intre CO si P1). Conditiile de iradiere au fost: fluente intre 10^12 si 10^16 p/cm^2. Studierea post iradiere a probelor se realizeaza la Universitatea din Palermo, Italia.
 2. Au fost iradiate in vederea experimentarii unor materiale folosite in detectia radiatiei (prin studii asupra formarii centrilor de culoare si a generarii semnalului de luminescenta) 42 de probe de sticle cristaline si nanostructurate dopate, prin iradiere cu deuteroni la ciclotron (CO si P1). Conditiile de iradiere au fost: fluente: 9x10^13 ioni/cm^2, 1.8x10^14ioni/cm^2, 9x10^14 ioni/cm^2, 1.8x10^16 ioni/cm^2. In prezent, studierea post iradiere a materialelor se realizeaza la universitatea din palermo, Italia.
 3. Au fost continuate investigarile privind responsivitatea la raze X a senzorilor extrinseci cu fibre optice, realizati la Universitatea din Limerick.
 4. Au fost investigati senzori extrinseci cu fibre optice prin fluorescenta de raze X si raspunsul de radioluminescenta, investigatii realizate in cooperare cu partenerul P1.
 5. Beneficiind de asistenta expertilor de la LUNA Technologies (SUA) a fost realizat un montaj destinat masurarilor online pe durata iradierii, a unor senzori de tip "long period gratings", folosind reflectometria optica in domeniul frecventelor (colaborare cu ANDRA - National Radioactive Waste Management Agency, Franta)
 6. Beneficiind de consultanta din partea National Instruments (SUA) si Micron Optics (SUA) a fost realizat de catre partenerul P2 in colaborare cu CO, folosind mediul de pragramare LabVIEW, un program destinat achizitiei de date si etalonarii retelelor Bragg comerciale si realizate in fibre optice rezistente la radiatii (colaborare cu Institute of Photonic Technology - IPHT Jena)
 7. A fost realizat un model experimental care permite evaluarea profilului unui fascicul de particule incarcate folosind senzori cu fibre optice.
 8. Partciparea tinerilor cercetatori la proiectul “Sensor systems for secure Operation of Critical Installations – SOCI":
 9. Dan Sporea coordoneaza la nivel national COST Action TD1101 “Novel and Reliable Optical Fibre Sensor Systems for Future Security and Safety Applications”.
 10. Cooperare in cadrul proiectului cu universitati si institutii de cercetare europene. Echipa proiectului coopereaza cu: University of Palermo, Aston University, Agentia Franceza pentru Gestionarea Deseurilor Nucleare, Institute of Photonic Technology Jena, University of Limerick.
 11. Dan Sporea a fost nominalizat ca membru al Supervisory Board pentru proiectul FP7 Marie Curie Initial Training Network - TRIPOD. In cadrul proiectului coordonat de Aston University, INFLPR va realiza pentru prima data testarea comportamentului senzorilor Bragg realizati in fibre optice de plastic, in timpul iradierii cu diferite radiatii ionizante.

Opinia unui cercetator american privind studiile noastre, cercetor afiliat unui laborator national din Statele Unite ale Americii apartinand Departamentului Energiei, interesat in utilizarea senzorilor fotonici in reactoare de putere: "That sounds like very important work and definitely interesting to us. Do you plan to publish your results or will your reports be internal?" (10 iulie 2013)

ETAPA III

Finantare de la buget : 493.989 lei

Cofinantare : 34.867 lei

Rezultatele etapei

 1. Au fost realizate teste on-line privind profilometria fasciculelor de eletroni.
 2. Au fost realizate teste on-line privind efectele radiatiei gamma asupra senzorilor cu fibre optice tip LPG; FBG, DTG multiplexati in lungime de unda, folosind reflectometria optica in domeniu frecventa (Optical Frequnecy Domanin Reflectometry - OFDR).
 3. Au fost realizate teste off-line privind efectele radiatiei X asupra unor fibre optice.
 4. A fost elaborat un model experimental pentru iradieri cu fasciul de particule alfa;
 5. In premiera au fost testate fibre optice la sincrotronul de la European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble.
 6. Dan Sporea coordoneaza la nivel national COST Action BMBS TD1205 “Innovative methods in radiotherapy and radiosurgery using synchrotron radiation”.
 7. Un tanar cercetator (doctorand Andrei Stancalie) a primit o bursa din partea proiectului COST Action TD1001 pentru un stagiu de cercetare, timp de o luna de zile, la Institute of Fluid Flow Machinery; POLISH ACADEMY OF SCIENCES; GDANSK si va studia utilizarea senzorilor tip Bragg cu fibre optice pentru caracterizarea solicitarilor mecanice in materiale compozite.
 8. Un tanar cercetator (dr. Laura Mihai) a primit o bursa din partea COST Action TD1205 pentru a participa la COST SYRA3 First Training School “ Radiation Therapy with Synchrotron Radiation la ESRF Grenoble, 18 - 21 mai, 2014. Va prezenta o lucrare referitoare la folosirea senzorilor cu fibre optice in dozimetria radiatiilor.
 9. Un tanar cercetator (doctorand Andrei Stancalie) a participat la cursul “Micron Optics Partner Training in Europe”, 17-19 iunie 2014, ( http://micronoptics.com/blog/2014/06/19/micron-optics-partner-training-in-europe-update/ ) unde a prezentat rezultatele grupului privind folosirea senzorilor tip FBGs la monitorizarea fasciculelor de electroni.
 10. Dan Sporea a prezentat dotarile si expertiza în domeniu, în cadrul sedintei grupului de lucru 5, “Security, Metrology and Sensors”, al Platformei europene “Photonics 21”, European Commission, Brussels , 6 iunie 2014, sedinta care a avut ca scop stabilirea directiilor de actiune pentru “ Horizon 2020”.
 11. Dan Sporea a prezentat dotarile si expertiza în domeniu, în cadrul sedintei grupului de lucru 6, “Design and Manufacturing of Components and Systems”, al Platformei europene “Photonics 21”, Fraunhofer Institute for Telecommunications, Berlin, 1 iulie 2014, sedinta care are ca scop stabilirea directiilor de actiune pentru “ Horizon 2020”
 12. Dan Sporea a fost invitat ca evaluator de catre revistele: Applied Optics; Indian Journal of Physics; Optics Letters; Journal of the American Ceramic Society; Sensors and Actuators A: Physical; Medical Physics, Optics Express.
 13. Un tanar cercetator (doctorand Andrei Stancalie) a primit o bursa din partea proiectului COST Action TD1001 pentru a participa la Scoala de vara "Optical fiber sensors: from research to real world", September 1-3, 2014, Chandolin, Switzerland
 14. Laboratorul de metrologie laser a participat la competitia "Ocean Optics World Cup of Applications", cu lucararea "Characterization of X-ray Detector Operating Parameters" in care sunt prezentate rezultatele obtinute cu spectrometre Ocean Optics in cadrul prezetului proiect. Date suplimentare se gasesc la adresa: http://terahertzspectroscopyandimaging.blogspot.co.uk/2014/12/investigation-of-uv-optical-fibers.html

Lucrarea "Electron beam profile instrument based on FBGs", publicata in Sensors (Basel) 2014, este mentionata pe blogul companiei Micron Optics (http://micronoptics.com/blog/) ca o aplicatie speciala a senzorilor cu fibra optice tip FBG.

ETAPA IV

Finantare de la buget : 218.338 lei

Cofinantare : 23.208 lei

Rezultatele etapei

 1. In colaborare cu o echipa de la European Synchrotron Radiation Facility (GRENOBLE) au fost realizate teste off-line privind utilizarea fibrelor optice de UV pentru dozimetria radiatiei sincrotronice.
 2. Au fost investigate in premiera, folosind imagistica si spectroscopia de THz, fibre optice iradiate.
 3. D. Sporea a fost invitat sa participe la sedinta anuala a proiectului european TRIPOD, in calitate de membru al Supervisory Board, unde a prezentat o lucrare privind expertiza in domeniu a Laboratorului de Metrologie si Standardizare Laser
 4. Un tanar cercetator (doctorand Andrei Stancalie) a efectuat timp de o luna un stagiu de lucru in cercetare la Universitatea din Padova privind folosirea senzorilor cu fibra optica tip FBGs pentru masurarea persiunii hidrostatice si pentru determinarea tensiunilor mecanice in materiale compozite.
 5. In cadrul cooperarii cu University of New South Wales au fost testate la iradierea cu radiatie gamma fibre optice dopate folosite in realizarea amplificatoarelor optice.
 6. In cadrul colaborarii cu Federal Institute for Materials Research and Testing - BAM au fist testate la iradierea cu radiatie gamma fibre optice pentru comunicatii, fibre optice dopate si fibre optice rezistente la radiatii.
 7. In cadrul colaborarii cu Federal Institute for Materials Research and Testing - BAM au fist testate la iradierea cu radiatie gamma fibre optice de plastic ( PMMA).
 8. D. Sporea a fost invitat sa conduca o sectiune a conferintei internationale "Lasers, Optics & Photonics 2015", Valencia, 1-3 septembrie, 2015
 9. D. Sporea a sustinut o prezentare orala privind rezultatele proiectului si perspective de colaborare in cadrul intalnirii anuale a retelei COST Action MP1401: Advanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience, Dresda, 12-13 octombrie 2015.

Lucrarea "Investigation of UV optical fibers under synchrotron irradiation", publicata in Optics Express 2014, este mentionata pe blogul companiei TeraView (http://terahertzspectroscopyandimaging.blogspot.co.uk/2014/12/investigation-of-uv-optical-fibers.html ) ca o aplicatie a spectroscopiei si imagisticii de THz.

ETAPA V

Finantare de la buget : 703.274 lei

Cofinantare : 89.906 lei

Rezultatele etapei

1. Au continuat cercetarile referitoare la folosirea senzorilor cu fibra optica pentru evaluarea contanerelor de ciment destinate depozitarii deseurilor nucleare.

2. In cadrul colaborarii cu Federal Institute for Materials Research and Testing - BAM au fost realizate cercetari privind folosirea senzorilor distributi cu fibra optica pentru monitorizarea campurilot de radiatii.

3. In cadrul colaborarii cu Federal Institute for Materials Research and Testing - BAM au fost realizate cercetari privind folosirea fibrelor optice din palstic pentru dozimetria radiatiilor ionizante.

4. In cadrul colaborarii cu Parthenope University of Naples au fost realizati senzori cu fibra optica tip "long period gratings" atat in fibre optice de comunicatii, coerciale, cat si in fibre optice rezistente la radiatii. Acesti senzori au fost etstati in situ la iradierea cu radiatie gamma.

5. In cadrul colaborariilor cu University of New South Wales, Beijing University of Posts and Telecommunications si Shanghai University au fost realzate in premiera iradieri cu radiatie gamma asupra unor fibre optice dopate cu Bi/Er/Yb si Bi/Er.

6. In cadrul colaborarii cu Universidad Pública de Navarra au fost testate la iradierea cu radiatie gamma fibre optice utilizate in realizarea laserilot pe fibra optica.

7. Un tanar cercetator (dr. Laura Mihai) a fost admisa la "International Training School on Fiber Lasers & Optical Fiber Technology:, Praga, 29 august - 2 septembrie 2016.

8. Au fost realizate pentru prima oara iradieri ale diferitelor fibre optice si a senzorilor cu fibra optica tip LPG cu neutroni la un reactor de cerecetare, masurarile facandu-se on-line.

9. Best poster award, la Asia Communications and Photonics Conference 2018, pentru lucrarea "Ionising Radiation Induced Effects on Bismuth/Erbium Co-Doped Optical Fibres', autori: Y. Luo, G. Xiao, Q. Zhao, A. Stancalie, D. Ighigeanu, D. Negut, D. Sporea, B. Yan, X. Sang, J. He, J. Wen, G-D. Peng.

Publicatii si lucrari prezentate la conferinte

Publicatii

 1. S. Delepine-Lesoille, X. Pheron, J. Bertrand, G. Pilorget, G. Hermand, R. Farhoud, Y. Ouerdane, A. Boukenter, S. Girard, L. Lablonde, D. Sporea, V. Lanticq, "Industrial qualification process for optical fibers distributed strain and temperature sensing in nuclear waste repositories", J. Sensors, Vol. 2012, Article ID 369375, doi:10.1155/2012/369375, http://www.hindawi.com/journals/js/2012/369375/ .
 2. D. McCarthy, S.O'Keeffe, E. Lewis, D. Sporea, A. Sporea si I. Tiseanu, "Radiation dosimeter using an extrinsic fibre optic sensor", IEEE Sensors Journal, vol.14, Issue:3, 2013, pp. 673 – 685, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6626577&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6626577
 3. D. McCarthy, S. O'Keeffe, E. Lewis, D. Sporea, A. Sporea, I. Tiseanu, P. Woulfe, J. Cronin, "Optical fibre radiation dosimeter for radiotherapy applications", Proceedings of 2012 IEEE Sensors, DOI: 10.1109/ICSENS.2012.6411245, Taipei, 28-31 Oct. 2012, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=6411245&abstractAccess=no&userType=inst.
 4. D. Sporea, A. Sporea, C. Oproiu, "Comparative study on the degradation of UV optical fibers subjected to electron beam and gamma ray irradiation," Optical Fiber Technology, vol. 19, Issue 6, Part A, December 2013, pp. 652–65, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1068520013001314
 5. D. Sporea, L. Mihai, I. Tiseanu, I. Vâta, D. McCarthy, S.O'Keeffe, E. Lewis, "Multidisciplinary evaluation of X-ray optical fiber sensors", Sensors and Actuators A: Physical, vol. 213, 1 July 2014, pp. 79–88, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924424714001630
 6. D. Sporea, L. Mihai, I. Vâta, D. McCarthy, S. O'Keeffe, E. Lewis, "Characterization of scintillating X-ray optical fiber sensors", Sensors 2014, 14(2), pp. 3445-3457; doi:10.3390/s140203445, http://www.mdpi.com/1424-8220/14/2/3445.
 7. A. Alessi, S. Agnello, G. Buscarino, M. Cannas, F. M. Gelardi, A. Sporea, D. Sporea, I. Vâta, "Alpha and deuteron irradiation effects on silica nanoparticles", J. Materials Science, (2014) 49: 6475–6484, doi: 10.1007/s10853-014-8381-2, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10853-014-8381-2.
 8. D. Sporea, A. Stancalie, N. Becherescu, M. Becker, Manfred Rothhardt, "An electron beam profile instrument based on FBGs", Sensors (Basel) 2014, 14(9), 15786-15801; doi:10.3390/s140915786, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4208145/.
 9. D. Sporea, A. Stancalie, D. Negut, G. Pilorget, S. Delepine-Lesoille, L. Lablonde, "On-line tests of an optical fiber long-period grating subjected to gamma irradiation", in Proc. Photonics Conference, 2014 Third Mediterranean, pp. 1 - 3, 7-9 May 2014, Trani, Italy, doi: 10.1109/MePhoCo.2014.6866486, http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/defdeny.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fstamp%2Fstamp.jsp%3Ftp%3D%26arnumber%3D6866486%26userType%3Dinst&denyReason=-134&arnumber=6866486&products Matched= null&userType=inst.
 10. D. Sporea, A. Stancalie, D. Negut, G. Pilorget, S. Delepine-Lesoille, L. Lablonde, "On-line tests of an optical fiber long-period grating subjected to gamma irradiation", IEEE Photonics J., vol. 6, Issue: 6, pp. 1-9, 2014, doi:10.1109/JPHOT.2014.2337877, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6851848.
 11. D. Sporea, L. Mihai, A. Sporea, A. Lixandru, E. Bräuer-Krisch, "Investigation of UV optical fibers under synchrotron irradiation", Optics Express, vol. 22, Iss. 25, pp. 31473–31485, 2014, https://www.osapublishing.org/oe/abstract.cfm?uri=oe-22-25-31473.
 12. J.-F. Adam, D. Sporea, et al., "Medical Physics aspects of the Synchrotron Radiation Therapies: Microbeam Radiation Therapy (MRT) and Synchrotron Stereotactic RadioTherapy (SSRT)", Physica Medica: European Journal of Medical Physics, iunie 2015, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejmp.2015.04.016, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1120179715001106.
 13. S. O'Keeffe, D. McCarthy, P. Woulfe, M.W. Grattan, A.R. Hounsell, D. Sporea, L. Mihai, I. Vata, G. Leen, E. Lewis, "A review of recent advances in optical fibre sensors for in-vivo dosimetry during radiotherapy",British J. Radiology, 2015, Mar. 11, doi: http://dx.doi.org/10.1259/bjr.20140702, http://www.birpublications.org/doi/abs/10.1259/bjr.20140702.
 14. D. Sporea, A. Stancalie, D. Negut, G. Pilorget, S. Delepine-Lesoille, L. Lablonde, "Comparative study of long period and fiber Bragg gratings under gamma irradiation",Sensors and Actuators A: Physical, vol. 233, pp. 295–301, (2015) doi: 10.1016/j.sna.2015.07.007, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924424715300613#.
 15. A. Stancalie, D. Sporea, P. Malinowski, M. Mieloszyk, S. Opoka, T. Wandowski, W. Ostachowicz, "Influence of support conditions and temperature on the EMI characteristics",J. Phys.: Conf. Ser. 628 012112, doi:10.1088/1742-6596/628/1/012112, http://iopscience.iop.org/1742-6596/628/1/012112;jsessionid= 8DD187AFF7EF5B163158C8493C6D5D25.c5.
 16. P. Stajanca, D. Sporea, L. Mihai, D. Negut, M. Schukar, K. Krebber, "Gamma radiation induced effects on perfluorinated polymer optical fibers for sensing applications", in Perfluorinated Polymer Optical Fibers for Sensing Applications, pp. 95-103, POF Simulation beyond Data Transmission: Summary of the 3rd International POF Modelling Workshp 2015", C.-A. Bunge and R. Kruglov (Eds.), BoD - Books on Demand, Norderstedt, ISBN 978-3-7392-1499-3.
 17. B. Yan, Y. Luo, D. Sporea, L. Mihai, D. Negut, X. Sang, J. Wen, G. Xiao, G. Peng, "Gamma Radiation-Induced Formation of Bismuth Related Active Centre in Bi/Er/Yb Co-doped Fibre," in Asia Communications and Photonics Conference 2015, C. Lu, J. Luo, Y. Ji, K. Kitayama, H. Tam, K. Xu, P. Ghiggino, N. Wada, eds., OSA Technical Digest (online) (Optical Society of America, 2015), paper ASu2A.56, doi:10.1364/ACPC.2015.ASu2A.56.
 18. R. Ranjan, F. Esposito, A. Iadicicco, A. Stancalie, D. Sporea, S. Campopiano, "Comparative study of long period gratings written in standard and fluorine-doped fibers by electric arc discharge', IEEE Sensors Journal, vol.16, Issue:11, pp. 4265 - 4273, 2016, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7440785 .
 19. D. Sporea, A. Sporea (2016). Radiation Effects in Optical Materials and Photonic Devices, Radiation Effects in Materials, Dr. Waldemar Alfredo Monteiro (Ed.), pp. 37- 67, InTech.
 20. D. Sporea; A. Stӑncalie; D. Neguţ; S. Delepine-Lesoille, L. Lablonde, "Long period grating response to gamma radiation", Proc. SPIE 9886, Micro-Structured and Specialty Optical Fibres IV, 98861P (April 27, 2016), oi:10.1117/12.2230233; http://dx.doi.org/10.1117/12.2230233.
 21. D. Sporea, L. Mihai, D. Neguţ, P. Stajanca, K. Krebber, "On-line monitoring of gamma irradiated perfluorinated polymer optical fiber", Proc. SPIE 9886, Micro-Structured and Specialty Optical Fibres IV, 98861Q (April 27, 2016); doi:10.1117/12.2230688; http://dx.doi.org/10.1117/12.2230688.
 22. P. Stajanca, L. Mihai, D. Sporea D. Negut, H. Sturm, M. Schukar, K. Krebber. "Effects of gamma radiation on perfluorinated polymer optical fibers", Optical Materials, vol. 58, pp. 226-233 (2016) http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2016.05.027.
 23. P. Stajanca, L. Mihai, D. Sporea, D. Negut, K. Krebber. "Perfluorinated polymer optical fiber for gamma radiation monitoring." in Proc. Sixth European Workshop on Optical Fibre Sensors (EWOFS'2016), pp. 99160H-99160H. International Society for Optics and Photonics, (2016) http://dx.doi.org/10.1117/12.2235528.
 24. A. Wosniok, D. Sporea, D. Neguţ, K. Krebber. "Gamma radiation influence on silica optical fibers measured by optical backscatter reflectometry and Brillouin sensing technique." in Proc. Sixth European Workshop on Optical Fibre Sensors (EWOFS'2016), pp. 99162J-99162J. International Society for Optics and Photonics, (2016) http://dx.doi.org/10.1117/12.2236678.
 25. R. Ranjan, F. Esposito, A. Iadicicco, A. Stăncălie, D. Sporea, S. Campopiano, "Long period gratings written in fluorine-doped fibers by electric arc discharge technique." in Proc. Sixth European Workshop on Optical Fibre Sensors (EWOFS'2016), pp. 991622-991622. International Society for Optics and Photonics, (2016) http://dx.doi.org/10.1117/12.2236841.
 26. D. Sporea, L. Mihai, D. Neguţ, Yanhua Luo, Binbin Yan, Mingjie Ding, Shuen Wei, Gang-Ding Peng "γ irradiation induced effects on bismuth active centres and related photoluminescence properties of Bi/Er co-doped optical fibres", Scientific Reports, 6, Article number: 29827 (2016), doi:10.1038/srep29827.
 27. B. Yan, Y. Luo, D. Sporea, L. Mihai, D. Neguţ, M. Ding, C. Wang, J. Wen, X. Sang, G.-D. Peng, "Enhanced gamma radiation effect in Bi/Er co-doped optical fibre by co-doping Yb", OSA Technical Digest (on-line), pp. AF2A-135, 2016, https://doi.org/10.1364/ACPC.2016.AF2A.135.
 28. D. Sporea; A. Sporea; C. Oproiu, "Test of optical fibers under electron beam irradiation", Proc. IEEE International Conference on Advanced Materials for Science and Engineering (ICAMSE) doi: 10.1109/ICAMSE.2016.7840362.
 29. F. Esposito, R. Ranjan, A. Stăncălie, D. Sporea, D. Neguţ, N. Becherescu, S. Campopiano, A. Iadicicco. "Real-time analysis of arc-induced Long Period Gratings under gamma irradiation", Scientific Reports, 7, Article number: 43389 (2017), doi:10.1038/srep43389.
 30. A. Stancalie, F. Esposito, R. Ranjan, P. Bleotu, S. Campopiano, A. Iadicicco, D. Sporea, " Arc-induced Long Period Gratings in standard and speciality optical fbers under mixed neutron-gamma irradiation", Scientific Reports, vol. 7, Article number: 15845 (2017), doi: :10.1038/s41598-017-16225-4.
 31. A. Stancalie, D. Sporea, D. Negut, F. Esposito, R. Ranjan,S. Campopiano, A. Iadicicco, "Long Period Gratings in unconventional fibers for possible use asradiation dosimeter in high-dose applications", Sensors and Actuators A, vol. 271, pp. 223–229, (2018), https://doi.org/10.1016/j.sna.2018.01.034.
 32. D. Fan, G. Xiao, E. Obbard, J. Davies, D. Spoarea, Y. Luo, G.-D. Peng, "Radiation-induced reversible thermal effect in Er3+/Yb3+ co-doped silica fibers", Optics Letters, vol. 43, pp. 3385-3388 (2018),https://doi.org/10.1364/OL.43.003385.

Lucrari prezentate la conferinte si workshop-uri

 1. D. Sporea, A. Stancalie, C. Oproiu, "Evaluation of FBGs behavior under electron beam irradiation," ROMOPTO 2012 Conference, Bucharest, 3 - 5 septembrie 2012 .
 2. D. Sporea, A. Stancalie, C. Oproiu, M. Becker, M. Rothhardt , "ß irradiation of FBGs in radiation hardened optical fibers, preliminary results," COST Action TD1001 - Novel and Reliable Optical Fibre Sensor Systems for Future Security and Safety Applications (OFSeSa) meeting, Madeira, Portugal, 6 - 7 septembrie 2012,
 3. D. McCarthy, S. O'Keeffe, E. Lewis, P. Woulfe, J. Cronin, D. Sporea, A. Sporea, I. Tiseanu, "Optical fibre radiation dosimeter for radiotherapy applications," IEEE SENSORS 2012 Conference, Taipei, 28-31 octombrie 2012.
 4. L. Mihai, D. Sporea, I. Tiseanu, D. McCarthy, S. O’Keeffe, E. Lewis, "Extrinsec optical fiber sensors characterization for radiation monitoring," COST TD1001 Female researcher's night, Padova, Italy, 7 aprilie 2013
 5. D. Sporea, "Optical fibers in radiation sensing," International Conference Modern Laser Applications, Third Edition - INDLAS, Bran, Romania, 20-24 mai, 2013.
 6. A.Stancalie, D.Sporea, "Investigation of FBGs temperature responsivity," International Conference Modern Laser Applications, Third Edition - INDLAS, Bran, Romania, 20-24 mai, 2013 - poster premiat cu "Best Poster Award - the Third Place" de catre SPIE Student Chapter
 7. I. Vâta, D. Sporea, L. Mihai, D. McCarthy, S. O'Keeffe, E. Lewis, "Evaluation of an optical fiber sensor response under X-ray exposure," Conferinta Facultatii de Fizica - Universitatea Bucuresti, 21 iunie 2013
 8. A. Stancalie, D. Sporea, D. Negut, S. Delepine-Lesoille, G. Pilorget, "Investigation of Long Period Gratings behavior under gamma ray irradiation," The 7th International Summer School - New Frontiers in Optical Technologies, Tampere, Finland, 5-9 august 2013.
 9. L. Mihai, D. Sporea, I. Vata, D. McCarthy, S. O'Keeffe, E. Lewis, "Sensitivity studies of Gd2O2S: Tb optical fiber sensor exposed to X- ray radiation," The 7th International Summer School- New Frontiers in Optical Technologies, Tampere, Finland, 5-9 august 2013.
 10. S. O'Keeffe, D. McCarthy, E. Lewis, P. Woulfe, J. Cronin, M. Grattan, A. Hounsell, D. Sporea, L. Mihai, I. Vâta, COST Action TD1001 - Novel and Reliable Optical Fibre Sensor Systems for Future Security and Safety Applications (OFSeSa), 5th meeting,Ghent, Belgia, 8-9 octombrie 2013 .
 11. D. Sporea, A. Sporea, L. Mihai, A. Stancalie, C. Oproiu, I. Vâta, "Radiation monitoring and dosimetry with optical fiber based sensors – a review," International Workshop: CETAL - First workshop on experimental proposals, Bucharest, 19-20 noiembrie, 2013.
 12. D. Sporea, A. Stancalie, N. Becherescu, M. Becker, M. Rothhardt, "Electron beam profile instrument based on FBGs," The Third Mediterranean Photonics Conference, Trani, Italia, 7-9 mai 2014, http://www.mephoco.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=115
 13. D. Sporea, A. Stancalie, D. Negut, G. Pilorget, S. Delepine-Lesoille, L. Lablonde, "On-line tests of an optical fiber long-period grating subjected to gamma irradiation," The Third Mediterranean Photonics Conference, Trani, Italia, 7-9 mai 2014, http://www.mephoco.com/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=115
 14. L. Mihai, A. Sporea, D.Sporea, M.Iovea, B.Stefanescu, I.Porosnicu, "Investigations on the use of UV optical fibers for X-ray dosimetry," COST SYRA3 First Training School “Radiation Therapy with Synchrotron Radiation”, ESRF Grenoble, 18 - 21 mai, 2014.
 15. D. Sporea, "Optical fiber sensors for radiation monitoring," lucrare invitata, The 20th IMEKO TC-4 International Symposium on "Research on Electrical and Electronic Measurement for the Economic Upturn", Benevento, Italia, 15-17 septembrie 2014.
 16. D. Sporea, "Optical fiber sensors in radiation environments," Final technical meeting COST Action TD1001, Toulouse, Franta, 1 octombrie 2014.
 17. A. Stancalie, D. Sporea, P. Malinowski, Magdalena Mieloszyk, S. Opoka, T. Wandowski, W. Ostachowicz, "Contribution to the analysis of the stress / strain influence on electromechanical impedance measurement using FBG sensors," Final technical meeting COST Action TD1001, Toulouse, Franta, 1 octombrie, 2014.
 18. S. O’Keeffe, D. McCarthy, E Lewis, D. Sporea, M. Grattan, A. Hounsell, P. Wolfe, J. Cronin, A.P. Shantanam, N. Agazaryan,W. Sun, T. He, W. Zhao, "Optical fiber luminescence sensor for real-time radiotherapy dosimetry", Final technical meeting COST Action TD1001, Toulouse, Franta, 1 octombrie 2014.
 19. D. Sporea, "Optical fiber based dosimetry of ionizing radiation," The TRIPOD project meeting, Madrid, Spania, 4 februarie 2015.
 20. D. Sporea, Laura Mihai, Adelina Sporea, A. Lixandru, Elke Bräuer-Krisch, "Optical and THz spectroscopy of synchrotron irradiated optical fibers," SYRA3 COST Action TD1205, Innovative Methods in Radiotherapy and Radiosurgery using Synchrotron Radiation, Atena, Grecia, 18-20 martie 2015.
 21. A Stancalie, D Sporea, P Malinowski, M Mieloszyk, S Opoka, T Wandowski, W Ostachowicz, "Influence of support conditions and temperature on the EMI characteristics." The 11 th International Conference on Damage Assessment of Structures - DAMAS 2015, Ghent University, Belgia, 24-26 august 2015.
 22. D. Sporea, "Ionizing radiation dosimetry with optical fibers ", lucrare invitata, The 3 rd International Conference on Lasers, Optics and Photonics, Valencia, Spania, 01-03 septembrie 2015.
 23. D. Sporea, A. Sporea, L. Mihai, A. Stancalie, "Optical fibers behaviour under ionizing radiations," lucrare invitata, The 11 th International Conference Micro- to Nano-Photonics IV- ROMOPTO 2015, Bucuresti, 1 - 4 septembrie, 2015.
 24. A. Stancalie, L. Mihai, D. Sporea, "Comparative assessment of equipment for optical fiber sensors interrogation," The 11 th International Conference Micro- to Nano-Photonics IV- ROMOPTO 2015, Bucuresti, 1 - 4 septembrie, 2015.
 25. D. Sporea, L. Mihai, D. Negut, Yanhua Luo, Binbin Yan, Mingjie Ding, Gang-Ding Peng, "Effects of gamma rays on rare Bi/Er co-doped optical fibers," The 11 th International Conference Micro- to Nano-Photonics IV- ROMOPTO 2015, Bucuresti, 1 - 4 septembrie, 2015.
 26. P. Stajanca, D. Sporea, L. Mihai, D. Negut, K. Krebber, "Gamma radiation induced effects on perfluorinated polymer optical fibers for sensing applications," The 3rd International POF Modeling Workshop, 21 septembrie, 2015, Nuremberg, Germania.
 27. Binbin Yan, Yanhua Luo, D. Sporea, L. Mihai, D. Negut, Jianxiang Wen, Gui Xiao, Gang-Ding Peng, "Gamma radiation-induced formation of bismuth related active centre in Bi/Er/Yb co-doped fibre," Asia Communications and Photonics Conference (ACP), Hong Kong, 19-23 noiembrie 2015.Lucrarea a primit Optical Society of America "Best poster award ACP2015".
 28. D. Sporea, "Radiation effects in optical fibers for terrestrial and spaceborne applications," COST Action MP1401: Advanced fibre laser and coherent source as tools for society, manufacturing and lifescience , 12-13 octombrie 2015, Dresda, Germania.
 29. A. Stancalie, D. Sporea, D. Negut , S. Delepine-Lesoille, L. Lablonde, "Long period grating response to gamma radiation", lucrarea EPE104-53,.Conferinta internationala SPIE Photonics Europe, 3 - 7 aprilie, 2016, Brussels, Belgia.
 30. D. Sporea, L. Mihai, D. Negut, P. Stajanca, K. Krebber, "On-line monitoring of gamma irradiated perfluorinated polymer optical fiber", lucrarea EPE104-58, Conferinta internationala SPIE Photonics Europe, 3 - 7 aprilie, 2016, Brussels, Belgia.
 31. R. Ranjan, F. Esposito, A. Iadicicco, A. Stancalie, D. Sporea, S. Campopiano, "Long period gratings written in fluorine-doped fibers by electric arc discharge", Conferinta internationala European Workshop on Optical Fibre Sensors, 31 mai - 3 iunie, 2016, Limerick, Irlanda.
 32. P. Stajanca, L. Mihai, D. Sporea, D. Negut, K. Krebber, "Perfluorinated polymer optical fiber for gamma radiation monitoring", Conferinta internationala European Workshop on Optical Fibre Sensors, 31 mai - 3 iunie, 2016, Limerick, Irlanda.
 33. A. Wosniok, D. Sporea, D. Neguţ, K. Krebber, "Gamma radiation influence on silica optical fibers measured by optical backscatter reflectometry and Brillouin sensing technique", Conferinta internationala European Workshop on Optical Fibre Sensors, 31 mai - 3 iunie, 2016, Limerick, Irlanda.
 34. F Esposito, R. Ranjan, A. Iadicicco, A. Stancalie, D. Sporea, S. Campopiano, "Arc-induced long period gratings in fluorine-doped optical fibers." FOTONICA 2016 AEIT, 6-8 iulie 2016, Roma, Italia.
 35. D. Sporea, A. Stancalie, L. Ionascu, M. Nicu, "Fiber optical monitoring of concrete blocks for radioactive waste management", Sesiunea stiintifica anuala a Facultatii de Fizica, 17 Iunie 2016, Bucuresti, Romania.
 36. A..Stancalie, D..Sporea, D.Negut, R. Ranjan, F. Esposito, A. Iadiciccoa, S. Campopianoa, "Gamma radiation effects on electric arc discharge produced long period gratings", Sesiunea stiintifica anuala a Facultatii de Fizica, 17 Iunie 2016, Bucuresti, Romania.
 37. D. Sporea, A. Sporea, C. Oproiu, "Test of optical fibers under electron beam irradiation ", 2016 IEEE International Conference on Advanced Materials for Science and Engineering (ICAMSE 2016), 12 - 13 noiembrie, 2016, Tainan, Taiwan.
 38. B. Yan, Y. Luo, D. Sporea, L. Mihai, D. Neguţ, M. Ding, C. Wang, J. Wen, X. Sang, G.-D. Peng, "Enhanced gamma radiation effect in Bi/Er co-doped optical fibre by co-doping Yb", Asia Communications and Photonics Conferene (ACP),
  OSA Wuhan, November 2-5, 2016.
 39. D. Sporea, A. Stancalie, L. Mihai, A. Sporea, "Photonic materials and devices in ionizing radiation environments ", 2018 International Workshop on Photonic Fibres and Applications, 5-7 mai, 2018, Shanghai University, Shanghai, China.
 40. D. Sporea, L. Mihai, A. Stancălie, A. Sporea, Ionizing radiation effects in optical materials, COST Action TD1401 - FAST WG2 Meeting, 14 iunie, 2018, Praga, Republica Ceha.
 41. F. Esposito, A. Stancalie, R. Ranjan, D. Negut, S. Campopiano, D. Sporea, A. Iadicicco, "Gamma radiation effects on Long Period Gratings and transmitted power in different optical fibers: towards dosimetry applications", 2018 Optical Fiber Sensors Conference, 24 - 28 septembrie, 2018, Lausanne, Elvetia.
 42. R. Pérez-Herrera, A. Stancalie, P. Cabezudo, D. Sporea, D. Negut, M. Lopez-Amo, "Gamma radiation measurements using an optical fiber laser", 2018 Optical Fiber Sensors Conference, 24 - 28 septembrie, 2018, Lausanne, Elvetia.
 43. Y. Luo, G. Xiao, Q. Zhao, A. Stancălie, D. Ighigeanu, D. Neguţ, D. Sporea, B. Yan, J. He, J. Wen6, G-D. Peng, "Ionising radiation induced effects on bismuth/erbium co-doped optical fibres", Asia Communications and Photonics Conference (ACP 2018), 26-29 octombrie 2018, Hangzhou, China.

Brevete de inventie

 1. Brevet de inventie RO129959-A2 din 30 Dec 2014 - Dozimetru cu fibra optica. Autori: Dan Sporea, Adelina Sporea si Laura Mihai
 2. Brevet de inventie RO130135-A2 din 30 Mar 2015 - Metoda si aparat pentru detectia fasciculelor de particule incarcate si masurare a dozei. Autori: Dan Sporea, Laura Mihai, Adelina Sporea, Ion Vata, Ion Rusen.
 3. Cerere de brevet de inventie A/00452 din 17.06.2014 - Metoda si echipament pentru monitorizarea distribuita a unui camp de radiatie ionizanta. Autori: Dan Sporea, Andrei Stancalie, Adelina Sporea

Link-uri catre diverse alte pagini de interes pentru vizitator:

Datele de contact ale directorului de proiect: Director de proiect Dr. Dan SPOREA, e-mail: dan.sporea@inflpr.ro, mobil : 0745 75 95 45