Titlul proiectului: Dispozitive fotonice in conditii extreme de operare

Acronim: PHOENIX

Durata proiectului: ianuarie 2017 - iunie 2018

Contract: 24PED/ 2017

Bugetul proiectului: 597.613 RON

Autoritatea contractanta: Projectul este finantat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI).

Contractor : Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei

Director de proiect: Dr. Dan Sporea

Rezumatul si obiectivele proiectului:

Scopul proiectului PHOENIX este de a dezvolta si testa mai multe modele demonstrative (montaje experimentale de laborator) si de a elabora proceduri adecvate pentru a furniza servicii in vederea evaluarii efectelor radiatiilor ionizante asupra: (i) celulelor solare organice (organic photovoltaics - OPV ) si a (ii) fotomultiplicatoarelor de siliciu (SiPM), pentru a evalua fiabilitatea lor in scopul utilizarii în misiuni spatiale. Montajele de laborator dezvoltate vor fi folosite pentru testarile off-line ale OPV si SiPM, aceste dispozitive fiind expuse în sesiuni separate la: (i) radiatia gamma, (ii) fascicul de electroni, (iii) particule alfa si (iv) protoni. Caracteristicile optice, electrice si optoelectronice vor fi masurate prin teste pre si post iradiere, pentru diferite conditii de iradiere. Coordonatorul proiectului va coopera cu parteneri din Olanda si Germania, care sunt producatori de astfel de componente. În acest fel, proiectul va contribui, prin rezultatele sale, la participarea României la actiunile COST: (i) MP1307, Stable Next-Generation Photovoltaics: Unraveling degradation mechanisms of Organic Solar Cells by complementary characterization techniques – StableNextSol si (ii) TD1401, Fast Advanced Scintillator Timing – FAST care reunesc comunitatile stiintifice interesate de subiectul prezentului proiect. Metodele inovative de spectroscopie optica si THz vor fi utilizate pentru evaluarea modificarilor induse de radiatii în dispozitivele investigate.

Parteneri:

Etapa I de implementare si rezultate (2017)

În prima etapa au fost desfasurate urmatoarele activitati :

NB: Unele masuratori au fost efectuate în colaborare cu parteneri externi.

Montaje de laborator si rezultate

a ........................................................ ...................................... b

Fig.1. Montaj de laborator pentru evaluarea SiPMs: a – componente pentru controlul intensitatii si a lungimii de unda a semnalului optic de excitare; b – montaj pentru masurarea curentului de intuneric.

Fig. 2. Semnalul la iesirea SiPM pentru un nivel de iluminare echivalent cu 1 p.e. .......... .. .... .. . . .... .. .. . Fig.3. Atenuarea optica pentru anumite materiale utilizate la ........................................................................................................................................................................ producerea celulelor solare organice.

 

Fig.4. Caracterizarea prin imagistica de THz a materialelor optice folosite la producerea.celulelor organice solare.

 

Fig.5. Resultatele investigarii celulelor solare organice prin imagistica de THz.

Alte montaje de laborator si rezultate

Etapa II de implementare si rezultate (2018)

În cea de a doua etapa au fost desfasurate urmatoarele activitati :

Cooperari internationale

Publicatii

Lucari prezentate la conferente si workshop-uri

Contact: dan.sporea@inflpr.ro

Useful links