Titlul proiectului: Observarea Pamantului

Acronim: EonE

Durata proiectului: iIulie 2017 - mai 2019 (22 luni)

Contract: 131 STAR/ 2017

Bugetul proiectului: 791963 RON

Autoritatea contractanta: Proiectul este finantat de Agentia Spatiala Romana prin Programul STAR - Space Technology and Advanced Research

Contractor : Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei

Director de proiect: Dr. Dan Sporea

Obiectivele proiectului:

Pentru a sustine viitoarea misiune FLEX a Agen?iei Spa?iale Europene, în cadrul proiectului vor fi elaborate mai multe montaje de laborator pentru evaluarea starii vegeta?iei prin:

În plus, vor fi dezvoltate montaje experimentale de laborator pentru calibrarea instrumentelor care urmeaza a fi utilizate în domeniul investigarii pe teren, prin masuratori pe sol sau pe baza de drone, pentru a sustine interpretarea rezultatelor provenite de la misiunea FLEX .

In toate cazurile nivelul TRL initial este TRL2, iar nivelul TRL de la sfârsitul proiectului va fi TRL 4.

Contributiii la obiectivele programului STAR si la programele ESA:

Partnerii din proiect:

Proiectul este realizat în cooperare cu parteneri din proiectul COST Action ES1309 - Innovative optical Tools for proximal sensing of ecophysiological processes (OPTIMISE - http://optimise.dcs.aber.ac.uk ).

Colaborarea cu partenerii europeni va continua si in cadrul COST Action CA17134 - Optical synergies for spatiotemporal sensing of scalable ecophysiological traits (http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA17134), coordonat in Romania de isntitutul nostru.

Etapa I de realizare a proiectului (2017)

In prima etapa de realizare a proiectului au fost desfasurate urmatoarele activitati:

Etapa II de realizare a proiectului (2018)

In cea de a doua etapa de realizare a proiectului au fost desfasurate urmatoarele activitati:

Etapa III de realizare a proiectului (2019)

In cea de a treia etapa de realizare a proiectului au fost desfasurate urmatoarele activitati:

•  iradianta spectrala;

•  radianta spectrala;

•  lungime de unda;

Publicatii

1. L. Mihai, A. Mac Arthur , A. Hueni, I. Robinson, D. Sporea, Optimized Spectrometers Characterization Procedure for Near Ground Support of ESA FLEX Observations: Part 1 Spectral Calibration and Characterisation, Remote Sens. 2018, 10 (2), 289.

2. J. Pacheco-Labrador, A. Hueni,, L. Mihai, A. Mac Arthur, D. Sporea et al. Instrumental considerations in the proximal sensing of sun-induced chlorophyll fluorescence, Remote Sens. 2019, 11, 960; doi:10.3390/rs11080960.

Disseminarea rezultatelor

Diseminarea rezultatelor proiectului a inclus prezentari la workshop-uri si conferinte internationale:

Adrese de internet utile